Hypotéka, která zbaví seniory starostí

Mnoho lidí se obává pořízení si jakékoliv hypotéky. Tímto způsobem už přišlo o střechu nad hlavou tolik lidí, že se opravdu není čemu divit. Proto se na hypotéky dost zanevřelo. Existují ale i takové finanční produkty, které vás o váš domov nepřipraví. Reverzní hypotéka je založena v podstatě na principu doživotního užívání, které se praktikuje běžně například mezi majiteli nemovitosti a jejich potomkem. Rodiče darují dům svému dítěti a nechají si do smlouvy zanést, že tu mají doživotní užívací právo. V tomto případě se to jmenuje věcné břemeno. U hypotéky https://www.ferovahypoteka.cz/reverzni-hypoteka/, která se nazývá reverzní, je to v podstatě to samé.

senioři

o Jen majitel svou nemovitost věřiteli prodá a část peněz dostane hned.
o Druhá část je mu vyplácena jako renta.
Kromě toho má pochopitelně právo doživotního užívání. Samotné vlastnictví přejde https://zpravy.e15.cz/byznys/podniky-a-trhy/vyrobce-zvykacek-pedro-prejde-pod-iry-1341462na nového majitele buď hned ve chvíli, kdy se smlouva uzavírá nebo až po smrti původního majitele. Dříve u nás, tak jako v mnoha dalších zemích, nebylo možné tuto hypotéku uzavřít, protože byla v rozporu se zákony. Dnes už některé společnosti mají potřebnou licenci.

péče

Finanční zajištění bez nutnosti zadlužení

Jak je jistě logické, většinou mají o tento způsob získání peněz zájem lidé starší, kteří nemají v úmyslu svou nemovitost darovat někomu ze svých blízkých. Tento produkt je pro ně velice výhodným. Čím je totiž člověk starší, tím více se zvyšují nároky na zdravotní péči a různé podpůrné pomůcky. Dalo by se říci, že si starší lidé pomocí této hypotéky zkvalitní podzim života bez toho, že by se jakýmkoliv způsobem zadlužili. Možná někoho napadá, že by bylo lepším řešením rovnou dům prodat, pořídit si menší byt a pak si z peněz ubírat podle potřeby. Starší lidé jsou ale natolik zakořenění ve svém prostředí, že je pro ně představa stěhování naprosto vyloučena.