Pěstování zemědělských komodit zdaleka nekončí sklizní


Pěstování ovoce a zeleniny se věnuje v České republice mnoho subjektů. Není to sice tolik, jako například v Maďarsku, kde se touto a obdobnou zemědělskou činností živí přibližně půl milionu rodinných farem, každopádně naši pěstitelé mají s těmi maďarskými cosi společného, a sice závěr – samotný vrchol jejich práce. Sklizeň, skladování a transport produktů v rámci tuzemska i zahraničního vývozu.

mrkev s natí

Jistě vám nemusíme předesílat, jak náročné a namáhavé je pěstování zemědělských komodit tak, aby to jednak provozovatele uživilo, a pak aby také mohl nabídnout na trh dostatek plodin. A právě proto velmi záleží na tom, jakým způsobem a v jakých přepravních a skladovacích nádobách se bude tento závěrečný cyklus odehrávat. Jinými slovy, jestliže proneseme slogan „vy sklízíte my balíme Schoellerallibert.com“, musí jít o spolehlivého partnera.

sklizeň zeleniny

Kdybychom podcenili proces ukládání ovoce a zeleniny do přepravek a samotnou dopravu na místo spotřeby, mohlo by tu docházet ke značným ztrátám jak hmotným, tak zejména finančním, a jistě uznáte, že toto nelze připustit. Je to podobné, jako kdybyste si pořídili nový vůz a zcela ignorovali jeho údržbu.

Přepravky na ovoce a zeleninu a přepravná kontejnery pro tekuté a polotekuté složky se dnes vyrábí ze speciálních plastů, které musí být v první řadě mechanicky odolné, s vysokou nosností, a zároveň nesmí produkty kontaminovat toxickými chemikáliemi. Přepravky a kontejnery jsou navrhované tak, aby je bylo snadné udržet v čistotě, a aby jejich životnost mnohonásobně přesahovala délku pracovního cyklu dřevěných bedýnek a podobných přepravních nádob.

Až se někdy zakousnete do jablka nebo broskve, kterou do vašeho obchodu dopravila přepravní společnost, vzpomeňte si mimo jiné i na pracovníky firem, které se starají o to, aby zemědělské produkty byly v obchodech v prvotřídní jakosti, a abyste z nich právě vy – zákazníci měli radost.