Z pohledu chemie

Tyto zbraně se řadí do skupiny chemických bojových látek se smrtícím účinkem. Jsou to kapalné, vysoce toxické sloučeniny, pronikající do organismu všemi branami vstupu. Mohou se nacházet ve vzduchu, vodě i potravinách. Patří mezi ně látky jako tabun, cyklosin, soman nebo sarin. Konkrétně sarin byl využit například při teroristickém útoku v Tokijském metru či během útoku v Sýrii roku 2013. V Rusku se vyskytuje nebezpečný plyn s názvem Novičok.plynové masky
Vliv na organismus
Jak lze poznat z jejich názvu, nervově paralytické zbraně jsou mutageny dráždící nervový systém. Mají velmi rychlý nástup účinku a jsou hepatotoxické (nebezpečné pro játra). Způsobují nervovou paralýzu a poruchy imunity. Mezi další negativní účinky patří pokles srdečního tlaku, selhání dýchacího systému, slinění, zvracení, křeče a závratě. Smrt nastává v důsledku selhání dechové a srdeční činnosti.
Přesný proces
Ve zdravém nervovém vláknu se látka zvaná acetylcholin rozloží a přenese vzruch dál. Acetylcholin se váže na bílkoviny synaptické membrány, čímž se změní prostorová orientace molekuly, membrána změní potenciál a je propuštěna pro ionty. Toxické plyny tento proces blokují a tím dochází k narušení funkce nervové soustavy.baňky v laboratoři
Protijed
Jako protijed je užívána látka atropin, což je za normálních podmínek jed, pocházející z rulíku zlomocného, způsobující chraptění, křeče a smrt. V tomto případě ovšem může život zachránit. Mimo jiné je možno užít i diazepam (lék proti křečím). Dalším možným protijedem je pralixodim, látka, jež reaktivuje acetylcholin. Pro léčbu doprovodných symptomů lze využít barbituráty (tlumící centrální nervovou soustavu), analgetika, sedativa či dokonce kofein.
První pomoc
Základem je mít na sobě ochranný oděv a masku. Postiženou osobu je třeba odvléct ze zamořeného místa, sejmout z ní oděv a zajistit základní životní funkce.