Bezpečné skákání na dětské trampolíně s ochrannou sítí

Pasivní zábava versus aktivní tvorba

Vývoj současné civilizace se výrazným směrem posunul kupředu v oblasti techniky. Totéž však není možné říci o duchovním vědomí a zdravotních aspektech. V tomto směru dokonce pokulháváme za některými „primitivními“ společnostmi, kde se lidé více řídí přírodními zákonitostmi. Jedním z aspektů moderní doby je pasivní zábava a nedostatek pohybu a tvůrčí aktivity. Bohužel tento jev zasahuje i do života našich dětí.

trampolína s ochranou sítí

Úrazy jsou způsobené nedbalostí, nikoli koncepcí samotného nářadí

Vynikajícím způsobem, jak vnést do dětského světa více spontánního pohybu a aktivní zábavy je skákání na trampolínách. V souvislosti s tím se však ve společnosti objevují názory, které upozorňují na možné nebezpečí těžkých úrazů, a opírají se o skutečné případy, jež se staly zejména v zámoří. Ty však vznikly na nevhodném nářadí, nedostatečně zabezpečeném ochrannými prvky a také nedodržováním bezpečnostních doporučení, jimiž je např. pohyb pouze jedné osoby na pružné podložce. Otřesy mozku a vnitřní zranění břicha také vznikly v době, kdy se na trampolíně někdo pohyboval a dotyčný nešťastník prolézal po zemi pod dopadovou podložkou. Nebezpečné pády byly zaznamenány u nářadí bez ochranných sítí a pokládaných na nevhodné měkké povrchy, např. na písek. V podstatě se žádný úraz nestal na důsledně zabezpečeném nářadí a při dodržování bezpečnostních instrukcí. Svádět na ně problémy, které vznikly z nedbalosti obsluhy, by bylo pošetilé.

sítě na trampolínu

Problémy hledejme jinde

Zdravotní přínos skákání na trampolíně https://www.goodjump.cz/detska-trampolina-s-ochrannou-siti je nesporný, naopak problematický je současný vývoj nedostatku pohybu a převládající pasivní formy zábavy u většiny dětské části populace. Dnešní děti se pohybují čím dál méně, naopak více času věnují svým smartphonům, tabletům a notebookům. To se také projevuje v jejich tělesné kondici, zároveň roste počet dětí s nadváhou a to může v budoucnu přinést závažné zdravotní problémy globálního charakteru. Mnohem závažnější, než sporadické úrazy na tomto tělocvičném náčiní zaviněné vlastní nedbalostí.