Co vyrábí včelky?

Včely jsou velice zajímavý a užitečný hmyzí druh. Každá malá včelka má v jejich společenství určenou svou úlohu. Některé sběr nektaru, medovice a pylu, některé výrobu medu a pláství, další se starají o larvy, důležité jsou i ochránkyně úlu.
 
Že jsou pro nás včely užitečné, věděli již naši předci. Využívání včelích produktů má velice dlouhou tradici.
Co a jak vyrábí?
 výroba medu
Med
Na něj používají dvě základní přírodní suroviny. Nektar z květů rostlin a medovici, kterou jim připraví hmyzí kolegové sající rostlinné šťávy (hlavně mšice). Z té je pak vyroben tzv. med lesní. Pokud včelka „narazí“ na nový zdroj, nejdříve z něj odebere vzorek a přinese ho k ochutnávce a schválení do úlu. Když vyhovuje, začne se nový zdroj využívat. Při sběru včely ukládají nektar či medovici do tzv. medových váčků. A obohacuje je o své vlastní enzymy. Než je váček plný, musí navštívit i tisíc květů! Přitom je opyluje a na tělíčko „sebere“ i pyl. A ještě dokáže nechat na květu feromonové „označení“ že ho už dnes navštívila a nektar odebrala! V úle včely nektar několik dní vysušují. Až poté ho zakonzervují do svých pláství s šestihrannými buňkami. Zavíčkují je pomocí vosku.
 včelka na květech
Vosk
Tento výrobek má v úle na starosti specifická skupina včel. Jsou to dělnice staré 12 až 18 dní. Vyrábí ho z medu a pylu. Provádí to na svých tělíčkách, částečky vosku z nich pak odpadávají. Včely ho používají k víčkům při konzervaci medu, my pak k výrobě svíček!
 
Propolis
Říká se mu také včelí tmel. Včelám slouží k opravám úlu. Utěsní s ním každou nebezpečnou prasklinu či škvíru. Tato lepkavá a voňavá látka obsahuje složky, které brání úly před pronikáním různých infekcí. Ničí viry a bakterie, mírně znecitlivuje. Zvyšuje také imunitu. My lidé používáme propolis k léčení již dlouhá léta. Obsahují ho léky, různé potravinové doplňky a kosmetické výrobky. Ale pozor musí dávat alergici. Má na lidský organizmus mnoho příznivých účinků, ale je to zároveň také velmi silný alergen!