Placatozemci

Teorie ploché Země v posledních letech získává čím dále větší popularitu, nic na tom nemění fakt, že je vědci řazena mezi pseudovědecké teorie. Představa ploché Země je zřejmě nejstarší kosmologickou představou světa rozšířenou všeobecně ve všech starověkých civilizacích, v podání starých mýtů má tvar kola, oválu nebo obdélníku, plovoucího na vodě nebo podpíraného mýtickými zvířaty. Hinduismus předpokládal, že svět má tvar okvětních plátků obklopujících posvátnou horu Méru. Čínská mytologie pokládala svět za čtverec s Čínou uprostřed, krytý kopulí oblohy. Představu plochého světa znaly i civilizace předkolumbovské Ameriky. Severská mytologie Vikingů si zase svět lidí (Mitgard) představovala jako disk jehož středem prorůstá světový strom Yggdrasil.

vesmírná želva

Už v průběhu Antiky však lidé začali tuto představu pozvolna opouštět, nejprve ji ve starověkém Řecku nahradili geocentrickým vesmírem, ve kterém je kulatá Země uprostřed a kolem ní obíhají všechna ostatní nebeská tělesa i hvězdy, později se objevila idea heliocentrismu, podle které bylo středem vesmíru slunce a pak se postupně dostáváme až k současným vědeckým teoriím.

V roce 1849 však přišel zlom, Američan Samuel Rowbotham publikoval spis Zetetická astronomie, v němž Zemi zobrazil jako disk se středem na severním pólu obklopený ledovou hradbou neboli Antarktidou. Na Rowbothamovo dílo navázala v roce 1956 Flath Earth Society. Je dodnes sporné nakolik mysleli zakladatelé své teorie a prohlášení vážně a na kolik šlo o recesi, nebo alegorii, ale faktem je že dnes příznivců placaté země stále přibývá. Opřeni především a na prvním místě o rozsáhlý obor konspiračních teorií, nacházejí stále nová vysvětlení proč Země nemůže být kulatá, jako například, že zemskou rotaci bychom přece museli pociťovat, což je sice v rozporu už s poučkami z fyziky vyučované na základní škole, ale ani v nejmenším to nemůže konkurovat předpokladu že všichni astronauti, vědci, piloti transkontinentálních letů, Google Earth, ti všichni jsou součástí gigantického spiknutí jež nemá za cíl nic menšího než namluvit všem rozumně uvažujícím lidem že Země je kulatá.
označení na mapě

Je otázka nakolik obliba konspiračních teorií, různých alternativ, ať už k vědě nebo způsobu života obecně, a to mezi všemi vrstvami obyvatelstva, souvisí s široce pociťovanou nespokojeností s elitami, pocitem nedostatku svobody i v těch tradičně demokratických zemích.