Je prodej přes Realitní kancelář výhodná ?

Jak probíhá celkový prodej nemovitosti s pomocí realitní kanceláře ? Má tento způsob nějaké rizika, kterým bych se měl vyvarovat, a jsou i u této věci výhody či nevýhody ?

V dnešním článku si vysvětlíme několik důležitých bodů

  • Smlouva a vše o ni
  • Proč si vybrat prodej přes realitní kancelář
  • Jaký je správný postup
  • shrnutí.

schůzka

Potřebné informace k smlouvě

– Prodej i koupě dané nemovitosti musí být vždy stvrzeno PÍSEMNOU smlouvou. Podle daných a předem určených podmínek smlouvy můžete následně rozeznat zda se jedná o seriózní realitní kancelář či nikoliv. Vždy se vyhýbejte RK které vám budou nabízet tzv. mimoslovní nebo bezplatné spolupráce, pokud se s takovou nabídkou setkáte v žádném případě s nabídkou nesmíte souhlasit, jedná se totiž o podvodné realitní kanceláře a společnosti.

– Tím že vznikne písemná smlouva, daná realitní kancelář se zavazuje tomu aby obstarala vhodného kupce pro vaši nemovitost. Ve smlouvě musí být vždy uvedené tyto údaje – prodejní cena, charakteristika a popis vybavení nemovitosti, dále také výše tzv. provize, termín plnění neboli doba za kterou se uzavírá daná smlouva a samozřejmě i podmínky které plynou z takzvaného odstoupení od smlouvy.

– Smlouva o které se nyní bavíme se nazývá zprostředkovatelská smlouva podle § 2445 a násl. občanského zákoníku.

Proč prodávat nemovitost právě přes RK ?

– Realitní kanceláře jako takové mají jistou schopnost a tou schopností je oslovování VÍCE kupujících na rozdíl od samotného prodejce. Všichni realitní makléři podstoupily školení, díky kterému naprosto hravě a bezchybně dokážou popsat danou nemovitost a umí i dobře reprezentovat.

RK

Jak správně postupovat při takovém prodeji ?

  1. kontrola podkladů – vždycky si z výpisu který lze získat na katastru nemovitostí, řádně zjistěte zda daná nemovitost netrpí tzv. právní vadou, díky které by mohli vzniknout zbytečné problémy
  2. Úschova kupní ceny – vždy si dávejte pozor aby se cena shodovala s cenou napsanou ve smlouvě
  3. Přepis – s pomocí katastrálního úřadu provedete vklad. vlast. práva a také přepis vlastníka nemovitosti.
  4. Znalecký posudek – Znalecký posudek je jeden z nejdůležitějších dokumentů a to z toho důvodu že je nutný jakožto příloha k daňovému přiznání.

Shrnutí prodeje před realitní kancelář https://www.hypotekybezregistru.cz/prodej-pres-realitni-kancelar/ :

– k prodeji bytu si připravte tyto dokumenty 1) Zástavní či předkupní práva neboli list vlastnictví, 2) Kupní či darovací smlouva nebo dědičnou listinu, 3) Bezdlužnost vůči SVJ (neboli společenství vlastníků jednotek), 4) Doklady o revizích (jakožto plynu a elektřiny), 5) Doklady typu roční vyúčtování a podobně.