Kde se dá využít výjimka a kde jsme se s ní mohli setkat.

Co je to výjimka? Výjimka je něco co nepatří do určité skupiny nebo je nějakým způsobem jiné a má jiné priority nebo důvody nebo se jinak liší od ostatních věcí. Výjimku můžou mít lidé třeba ve škole v tělesné výchově a to tak, že mají výjimku od doktora danou, že nemusejí dělat určité pohyby kvůli zdravotnímu stavu. Výjimku můžeme udělat vůči někomu, takzvaně uděláme něco jiného, protože je to člověk, kterého máme rádi nebo v oblibě. Například Vám uvedu, tento rozhovor. „Nechceš mi koupit to tričko?“ „Nevím, obvykle si ho kupuješ sama!“ „No, ale mohl bys udělat někdy třeba výjimku, například zrovna teď!“ „No dobře, pro jednou udělám výjimku.“

Výjimka ve společnosti

Pravopis slova výjimka

Často lidí, si obvykle myslí, že slovo výjimka se píše spíše výjimka, jenže to není pravopisně správně. Slovo výjimka se píše na začátku s dlouhým tvrdým y a po písmenu j použijeme měkké krátké i. Výjimky, které se děly v posledních měsících v našem státě. V posledních dvou letech nás postihl lockdown, kde jsme mohli na výjimky narazit. V době lockdownu jsme nemohli chodit ven nebo jenom ve výjimečných situacích, výjimky měli, ale například doktoři, poslanci a prezident. Na výjimku můžeme narazit i v dopravních situacích. Není to sice slovo, které by jsme viděli někde napsané, spíše vyplývá s dané situace a značení. Například, značky, které nám dávají zákaz. Přitom značka jasně vymezuje pro koho zákaz platí. V této situace mají teda jakoby „výjimku“ vozidla, která nejsou na značce vymezena.

Výjimka z pravidel

Co je to výjimka je slovo, které můžeme použít v mnoha situacích a které nám dávají přednost před něčím. Výjimku, používá určitě mnoho z vás běžně a dělá dojem lepšího vztahu mezi dvěma či více jedinci. Používejte výjimku a nezapomeňte jak se správně píše, i skrz to budete vypadat mnohem chytřejší, protože není nad to, kdo umí správně používat a spisovně psát jednotlivá slova.